1

Kim: Samverkansprocessen

Samhället blir allt mer antagonistiskt. Split och konflikt präglar allt som oftast de flesta mänskliga relationer idag, må det vara på arbetsplatsen eller den egna bostadsrättsföreningen. Även kärleksrelationer har blivit forum för självförverkligande och abstraktion(!). Läs mer...

By Nordisk Ungdom, ago