1

Fryshuset, ta ert ansvar!

Fryshuset är idag Stockholms största knutpunkt för ungdomar. I dess regi återfinns såväl positiva som negativa projekt. Bland det positiva är den mångfald av idrotter och konserter som de anordnar och tillhandahåller regelbundet. Exit och dess verksamhet är bara en droppe i havet. Det finns exempel på flertalet undermåliga rapporter vars syfte är att svartmåla nationalismen. (mer …)

By Nordisk Ungdom, ago