1

En annan demokrati

Så här i mellanvalstider kan det vara på sin plats att nyktert reflektera över det samhällssystem vi har, och som oerhört sällan debatteras i sig. Idag är den parlamentariska demokratin inte längre enbart ett samhällssystem, Läs mer...

By Nordisk Ungdom, ago