Aktivism

Böcker till Gunilla Brodrej

Bonnierjournalisten, Gunilla Brodrej, försökte göra sig rolig på SDU:s bekostnad tidigare i veckan, som ett svar på att SDU vill underlätta för invandrare utan skyddsbehov med frivillig återvandring. Brodrej skickade då en så kallad goodiebag hem till SDU:s ordförande, Gustav Kasselstrand. (mer …)

By Nordisk Ungdom, ago