1

Vilka är de 99 procenten?

De senaste veckorna har den s.k. Occupy Wall Street-rörelsen hållt stora manifestationer i de stora städerna i det stora landet i väster. Under parollen ”We are the 99 % ” har kritiker mot den förda pennig- och finanspolitiken samlats, och det är en brokig skara. Nu har manifestationerna spridit sig till Europa och Sverige. Kritiken bär dock inte samma röda tråd på den här sidan Atlanten, vilket till viss del är förståeligt. Vem kan begära att kritiken mot Federal Reserves privata skuldvaluta också riktas mot Riksbankens privata skuldvaluta? Som alltid där västerländska ”socialister” verkar, faller de i samma tradition som de gjort det senaste seklet dvs: sätta och definiera agendor, överta tolkningsföreträdet och problemformuleringen och därigenom garantera att varje plattform de engagerar sig i verkar mot den socialistiska utopin. Så har också skett i den svenska ”Occupy”-manifestationen som sker i Stockholm den 15 oktober. (mer …)

By Nordisk Ungdom, ago