1

Andreas Nyberg presenterar Nordisk Ungdoms organisationsmodell

Andreas Nyberg På Nordisk Ungdoms sommarläger i början utav sommaren höll jag en föreläsning om organisationens struktur och ledarskap, detta är en sammanfattning utav den föreläsningen och kommer mynna ut i en intern utbildning.

Denna text publiceras för att ge en tydligare bild över hur organisationen fungerar och finns till för att göra det lättare för just dig att aktivera dig i organisationen. (mer …)

By Nordisk Ungdom, ago