1

Mot den moderna konsten

Vi är trötta på normkritiken. Vi är nämligen en generation som växt upp med normkritik och vi har upptäckt det infantila i ifrågasättandet per automatik. Vi har upptäckt att normkritiken hos dagens kulturelit är feg. Man vågar bara relativisera – aldrig stå för något. Detta beror på att normkritik har blivit norm. Därmed ä det också den som ifrågasätter mest – och på mest uppseendeväckande sätt som - blir mest ”intressant” i dagens kulturvärld och offentliga debatt.

By Nordisk Ungdom, ago