Fackförbundet IF Metall väljer nu att ge tummen upp för sänkta ingångslöner för ungdomar. Beslutet som är fattat av IF Metall och teknikföretagen kommer att drabba alla under 25 år och gäller främst de som vill arbeta inom industrin.

Avtalet innebär att ungdomar kommer att anställas på 75 procent av den lägsta lönen. Något som man menar ska motivera företagen till att anställa fler ungdomar utan yrkeserfarenhet eller utbildning. IF Metall ger även sitt godkännande till att provanställningen kommer att öka till 12 månader istället för 6 månader som är brukligt. Efter 12 månaders visstidsanställning så förvandlas visstidsanställningen automatiskt till tillsvidareanställning.

Nordisk Ungdom anser att IF Metalls agerande är skandalöst.
– Detta handlar inte om att göra det lättare för ungdomar att få arbete. Detta handlar om lönedumpning och inget annat. Istället för att visa styrka mot högerpolitiken så har man valt att lägga sig i fosterställning säger Patrik Forsén, talesman för Nordisk Ungdom.

Patrik Forsén tillägger även att de nya avtalen kommer leda till ökad otrygghet för ungdomarna.
– I verklighetens Sverige, långt ifrån de fina kvarteren där besluten om
ungdomens framtid tas så ser framtiden annorlunda ut än vad IF Metall och borgarna vill göra gällande. Visst, ungdomsarbetslösheten är stor idag men det är även den övriga arbetslösheten. Samhället kommer inte tjäna något alls på att flytta fokus från ett område till ett annat. Det som kommer ske är att främst nyanlända invandrare kommer att bli statligt subventionerad arbetskraft medan svenskar kommer att få det sämre ställt. Idag innebär exempelvis instegsjobben att staten subventionerar 75 procent av lönen till företagare som väljer att anställa nyanlända invandrare. Med tanke på att IF Metall nu i samråd med kapitalet har gett sitt godkännande till 25 procents lönesänkning för ungdomar så krävs det inget geni till att förstå hur arbetsköpare kommer att agera i framtiden.

Nordisk Ungdom uppmanar sina medlemmar och sympatisörer till att agera om detta fenomen skulle komma att drabba dem. Skriv inte under några avtal som kan komma att diskriminera dig p.g.a. din ålder. Skulle det leda till att du inte får jobbet, kontakta då Nordisk Ungdom så kommer vi att hjälpa dig med en eventuell anmälan till diskrimineringsombudsmannen.

Diskrimineringsombudsmannen är en statlig myndighet som väljer att arbeta med hyckleriet som vapen. Detta då DO allt som oftast företräder den politiska korrektheten. Trots detta så står det klart och tydligt att DO är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder bland annat diskriminering som har med ålder att göra.

Categories: 1