Politikerna i Göteborgs kommunfullmäktige, med undantag av Sverigedemokraterna, har utan stöd från invånarna röstat för införandet av trängselskatt i Göteborg. Många är idag beroende av bil för att ta sig till sitt arbete, och vissa drabbas värre än andra.

hallberg-bild
I det första förslaget skulle det kosta 10 kronor per genomfart och det skulle sammanlagt byggas 39 betalstationer. I det reviderade förslaget höjdes plötsligt avgiften till 18 kronor och ytterligare 9 betalstationer, allt för att se till att ingen kommer undan.

Vi kommer aldrig acceptera att politikerna stänger oss ute från vår egen stad. Enbart administrationen för projektet kommer att kosta 5,7 miljarder kronor på 25 år, pengar som skulle göra mer nytta i vården och skolan.

Det är idag både integritetskränkande och oekonomiskt att åka kommunalt till arbetet. Den kommunala trafiken har gång på gång höjt avgifterna och västtrafik genomför nu rena trakasserier när de genomför biljettkontroller samtidigt som man i större utsträckning övervakar passagerna.

Söndagen den 14 mars genomförde Nordisk Ungdom en aktion utanför moderaten Jan Hallbergs hus i centrala Göteborg. Nordisk Ungdom kräver en folkomröstning och gratis kollektivtrafik. Göteborgarna är politikernas arbetsgivare, inte tvärt om!

Categories: 1