Vi vill rikta ett stort tack till alla våra medlemmar för ett lyckat 2017! Fjolårets framgångar innebär att ribban redan ligger högt, men vi har valt att satsa betydligt högre för det nya året! Vi har stora planer för 2018 och vi kommer att göra nya stora satsningar på flera områden.

Det är lätt för människor som inte är direkt insatta i organisationen att se förbi de ekonomiska frågorna då de inte syns på ytan. Organisationen lever ju uppenbarligen vidare. Det är dock den avgörande frågan om vi som verksamhet ska leva vidare. Det är främst genom medlemskapen som vi i dag får ekonomin att gå runt.

I dagsläget håller vi på att göra stora investeringar:

Lokal: Den lokal vi idag har i Stockholm håller vi på att rusta upp och renovera. Nya arbetsstationer byggs tillsammans med en ny studio. I lokalen kommer vi att kunna anordna föreläsningar och utbildningar för upp till 30 personer. Detta är första steget mot vårt nya sociala center och själva hjärtat i vår verksamhet.

Butik: Vi har under ett tag stått helt utan butik, vilket gjort att vi inte kunnat sprida vårt material på ett tillfredställande sätt. Vi kommer att sälja aktivistmaterial, accessoarer, kläder samt utbildningsmaterial när den nya butiken slår upp portarna inom ett par månader.

Mediakanal: Nordisk Ungdom har under en längre tid hamnat i en mediaskugga. Vi har prioriterat den faktiska verksamheten framför att själva rapportera om den. Det är alltid en svår balansgång att gå men vi inser att vi behöver bli betydligt bättre på att marknadsföra oss själva genom våra egna kanaler om vi ska nå ut till fler människor. Artiklar samt radio kommer öka kunskapsnivån samt sprida vårt budskap till människor i och utanför högersfären.

Stärkt organisering: Vi har under hösten påbörjat arbetet med att stärka upp vår organisation. Vi kommer att öka satsningen av lokalgrupper med målet att ha en starkare närvaro i verkligheten.

För att dessa satsningar ska bli möjligt behöver vi ditt stöd. Vi offrar vår tid och resurser för att dina barn ska ha en framtid. Vi ber därför dig att dra ditt strå till stacken, dagens ödeskamp är på riktigt och du behöver ta detta på allvar.

Bli medlem här

Categories: Artiklar

1 Comment

Samuel Stenberg · 23 maj, 2018 at 19:33

Jag står för mitt sverige!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *