Det har hänt en hel del i den skandinaviska rörelsen den senaste tiden. Inte minst har vi lanserat ett eget online-magasin som heter Skandinavisk Frihet  och med det tar vi steget ut i offentligheten med idédebatt och omvärldsanalyser. Det har säkert bidragit till att stimulera en bredare diskussion om våra ståndpunkter.

För ett halvår sedan skrev vi artikeln Väst är bäst! för att peka ut den riktning Nordisk Ungdom har slagit in på. Allt för länge har vi skämts över vår egen kultur och civilisation, det har gått så långt så att ”våra egna” gladeligen står sida vid sida med vänstern i dessa attacker. Vi konstaterade då att:

”Greklands intellektuella landvinningar, den romerska rätten, kristendomens etiska överlägsenhet, korstågen, de stora upptäcktsresandena, de tekniska landvinningar och kolonialismen: allt detta är delar av vad väst var och kan bli.”

Vi verkar ha trampat på en och annan öm tå, inte minst i denna humoristiska artikel svallar känslorna. Vi förstår ju att Motpol, som vi respekterar, ska erbjuda en bred idédebatt men i detta fall blev det helt klart ett intellektuellt bottennapp.

Vi kommer ovillkorligen försvara universella värden som är frukten av den grekiska filosofin, från Rom kommer rättssamhället och stadsbygget. Den kristna etiska överlägsenheten behöver knappast kommenteras men det kan vara värt att nämna korstågen som rättfärdiga försvarskrig mot islam.

Även kolonialismen var något i grunden positivt, även för de koloniserade folken, genom skapandet av stabila och goda samhällen. Argument som att kolonialismen skulle påverka invandringen idag är helt enkelt inte sant. Det är en åsikt som nog är mer en uppgiven känsla än en genomtänkt tanke. Det är något sjukt och förtvinat över en sådan inställning att vi ska sluta oss inom oss själva. Var är självförtroendet?

Vi behöver inte lyfta blicken långt för att se att när vi lämnar Afrika tar Kina över. Vilket alla borde förstått med tanke på den stora ansats olika kommunistiska regimer gjorde för att understödja antikoloniala tankeströmningar i väst.

Det är dags att du sluter upp i en seriös ansats att rädda vårt samhälle. Det finns seriösa krafter i Europa idag som Ungern och Polen som förstår vad det handlar om. De länder som står emot massinvandringen och genustramset är också de mest traditionella.

Vi hyllar lokala initiativ i kampen för vår civilisation, dessa måste dock vara delar i något större, de måste understödja målbilden. Vi har påbörjat bygget av en social rörelse, en kamporganisation och en intellektuell front för västerlandet. Anslut dig om du har modet!

Categories: Artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *