Drömmen om Skandinavien

skandinavien

Danskar, norrmän, svenskar och deras ättlingar är ett folk – det skandinaviska. Vi talar ett språk, vi delar en kultur, vi utgör en etnicitet och vi förenas av en gemensam framtid. Det skandinaviska folket är inte kopplat till någon statsbildning utan kan fritt definiera sitt eget sammanhang. Vem som är skandinav har inte med medborgarskap att göra utan det handlar istället om en identitet sprungen ur ett gemensamt förflutet. Vi är ett skandinaviskt folk och det är för skandinaverna vi kämpar! Läs mer

nordiskfrihet

Vi vill inte bara se en radikalt decentraliserad politisk struktur utan också en radikalt decentraliserad ekonomi som främjar lokala lösningar; lokal matproduktion, lokal energiproduktion, lokalt företagande. Det konkreta och det nära låter människan orientera sig i det som verkligen betyder något för henne själv. Bortanför det abstrakta kan vi hitta tillbaka till och vidareutveckla den nordiska frihet som är vår arvsrätt. Läs mer

europa

Europa utgör ett geopolitiskt block med ett intresse på den internationella arenan. Denna syn är själva antitesen mot ett EU som klåfingrigt inkräktar på vår frihet och samtidigt bygger en politiskt korrupt elit. Europa ska skydda sina ingående folks frihet mot yttre hot och försvara sina resurser. En naturlig utveckling i den strävan är en gemensam krigsmakt som kan garantera Europas frihet. Läs mer

Nyheter från Nordisk Ungdom

 • Ett öppet brev till Sverigedemokraterna

  Ett fortsatt demokratiskt samtal? De senaste dagarna har Nordisk Ungdom frekvent figurerat i media på grund av att vi använts som ett slagträ i den interna maktstrid som nu pågår inom Sverigedemokraterna. Vi tänkte här reda ut ett antal missförstånd och felaktiga påståenden eller insinuationer som förekommit....

  0
  14
 • Vad vill Nordisk Ungdom?

  Nordisk Ungdom är en idérörelse som vill påverka samhället i en positiv riktning. De senaste dagarna har olika epitet och antaganden förekommit i debatten som vi tänkte reda ut. Vi är en del av den framväxande sverigevänliga rörelsen och förutom aktivism och aktioner har vi ett inre...

  14

ÄR DU MEDLEM I NORDISK UNGDOM? FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP FÖR 2015!

Läs mer!

Skicka in en aktivitet