Drömmen om Skandinavien

skandinavien

Danskar, norrmän, svenskar och deras ättlingar är ett folk – det skandinaviska. Vi talar ett språk, vi delar en kultur, vi utgör en etnicitet och vi förenas av en gemensam framtid. Det skandinaviska folket är inte kopplat till någon statsbildning utan kan fritt definiera sitt eget sammanhang. Vem som är skandinav har inte med medborgarskap att göra utan det handlar istället om en identitet sprungen ur ett gemensamt förflutet. Vi är ett skandinaviskt folk och det är för skandinaverna vi kämpar! Läs mer

nordiskfrihet

Vi vill inte bara se en radikalt decentraliserad politisk struktur utan också en radikalt decentraliserad ekonomi som främjar lokala lösningar; lokal matproduktion, lokal energiproduktion, lokalt företagande. Det konkreta och det nära låter människan orientera sig i det som verkligen betyder något för henne själv. Bortanför det abstrakta kan vi hitta tillbaka till och vidareutveckla den nordiska frihet som är vår arvsrätt. Läs mer

europa

Europa utgör ett geopolitiskt block med ett intresse på den internationella arenan. Denna syn är själva antitesen mot ett EU som klåfingrigt inkräktar på vår frihet och samtidigt bygger en politiskt korrupt elit. Europa ska skydda sina ingående folks frihet mot yttre hot och försvara sina resurser. En naturlig utveckling i den strävan är en gemensam krigsmakt som kan garantera Europas frihet. Läs mer

Nyheter från Nordisk Ungdom

  • helsingborg
  • karlskoga
  • vasteras
  Aktiviteter hittills i år

  Nedan visas inrapporterade aktiviteter som inte tidigare har redovisats på hemsidan. Har du inte skickat in din rapport än? Gör det idag på startsidan eller skicka direkt till support@nordiskungdom.se

  11
 • Aktion mot moské-planer i Linköping

  Steg för steg flyttar muslimerna fram sina positioner i Sverige. Först moskéer, minareter och nu böneutrop. Det är bara en tidsfråga innan svenskar kommer att väckas av arabiska böneutropare. Det är dags att göra motstånd mot islamiseringen! I Linköping planeras just nu bygget av Sveriges största moské....

  19

ÄR DU MEDLEM I NORDISK UNGDOM? FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP FÖR 2014!

Läs mer!

Skicka in en aktivitet