Drömmen om Skandinavien

skandinavien

Danskar, norrmän, svenskar och deras ättlingar är ett folk – det skandinaviska. Vi talar ett språk, vi delar en kultur, vi utgör en etnicitet och vi förenas av en gemensam framtid. Det skandinaviska folket är inte kopplat till någon statsbildning utan kan fritt definiera sitt eget sammanhang. Vem som är skandinav har inte med medborgarskap att göra utan det handlar istället om en identitet sprungen ur ett gemensamt förflutet. Vi är ett skandinaviskt folk och det är för skandinaverna vi kämpar! Läs mer

nordiskfrihet

Vi vill inte bara se en radikalt decentraliserad politisk struktur utan också en radikalt decentraliserad ekonomi som främjar lokala lösningar; lokal matproduktion, lokal energiproduktion, lokalt företagande. Det konkreta och det nära låter människan orientera sig i det som verkligen betyder något för henne själv. Bortanför det abstrakta kan vi hitta tillbaka till och vidareutveckla den nordiska frihet som är vår arvsrätt. Läs mer

europa

Europa utgör ett geopolitiskt block med ett intresse på den internationella arenan. Denna syn är själva antitesen mot ett EU som klåfingrigt inkräktar på vår frihet och samtidigt bygger en politiskt korrupt elit. Europa ska skydda sina ingående folks frihet mot yttre hot och försvara sina resurser. En naturlig utveckling i den strävan är en gemensam krigsmakt som kan garantera Europas frihet. Läs mer

Nyheter från Nordisk Ungdom

 • Patrik Forsén kommenterar valet

  Under söndagens val anordnade vi en valvaka på det sociala centret Kronan. Där blev det även en debatt mellan mig, Magnus Söderman från Motgift, Charlotta Johansson från Motpol. Debatten sändes live på Motgift och går nu att lyssna på här. Kronan öppnade i slutet av augusti med visionen...

  10
  • valvaka
  • valvaka2
  Valvaka på Kronan

  Runt 60 personer deltog i Nordisk Ungdoms valvaka i Kronan under valkvällen. Stämningen var på topp och tillsammans hejade man fram Sverigedemokraterna till 12,9%. Även debatt mellan Magnus Söderman (Motgift), Charlotta Johansson (Motpol) och Patrik Forsén (Nordisk Ungdom) om valet och årets valrörelse. Du kan höra debatten här.

  8

ÄR DU MEDLEM I NORDISK UNGDOM? FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP FÖR 2014!

Läs mer!

Skicka in en aktivitet