1

Insändare: Skäggmamman

Sverige är ett sjukt land. Självuppoffring, pliktkänsla och omtanke om familjen har varit historiska karaktärsdrag hos det svenska folket, men har idag ersatts av det motsatta. Barnen är sekundärprioritet. Individualistiska makar bry sig mer om Läs mer...

By Nordisk Ungdom, ago